Tebligat Nedir Nerede Kimlere Yapılır?

Birçok insan resmi devlet kurum ve dairelerinden kağıtlardan almaktadır. Bu kağıtlar sebebi ile tebligat nedir nerede kimlere yapılır gibi soruları sorabilmektedirler. Tebligat en basit hali ile devlet kurumlarından gelen kağıda denmektedir. Cumhuriyet Savcılığı, mahkeme, adliye gibi kurumlardan gönderilen kağıtlar, tebligat olarak adlandırılır. Tebligat, kişilere resmi bir işlem hakkında bilgilendirmek amacı ile gönderilir.

Gelmiş olan kağıt iyi bir şekilde incelendiği takdirde gerekli olan tüm bilgilerin yazıldığı görülebilmektedir. Tebligat ile ilgili mahkemeye gidildiği takdirde dosya hakkında gerekli olan tüm bilgilere ulaşılabilmektedir. Adliyeden gelmiş olan birçok iş gibi tebligat da süresi olan bir bildirim çeşididir.

Hukuki İşler İçin Gönderilen Yazılar

Tebligat hukuki bir işin haber verilmesi amacıyla gönderilir. Devlet yasal olarak şahısın aleyhine veya lehine olabilecek dava hakkında ifadeye veya yardıma ihtiyaç duyar ise size haber verir, sizin kendi hakkınızı savunmanızı veya bilginizi ya da gördüğünüzü anlatmanızı, şikâyetlerinizi dile getirmenizi istemektedir. Gönderilen tebligat her konuda olabilir. Tanık olarak çağrılmış olabilirsiniz, borcunuz olduğu için size icra takibi hakkında bilgi veriliyor olabilir, dava tarihinin bildirilmesi vb. pek çok değişik konuda hakkında tebligat gönderilir. Tebligatın hangi mahkeme veya makam tarafından ne sebeple gönderildiği üzerinde yazmaktadır.

Tebligatın sol üst köşesinde gönderen makamın ismi yazılıdır. Örneğin; İstanbul 2. İcra Dairesi, Diyarbakır Asliye Hukuk Mahkemesi gibi. Ayrıca bir de numara vardır. Bu numaraya esas numarası adı verilir.

Halk arasında “tebligatı alınca hiçbir iş yapmazsam hukuki süreç başlamaz” şeklinde bir yanlış inanış vardır. Kesinlikle tebligatı alınca hiçbir şey yapmama yanlışına düşmeyiniz. Tebligat kişiye geldiğinde bir hukuki işlem başlamıştır. Susmak demek, hakkı tehlikeye atmak demektir. Hukuk mahkemelerinde davaya cevap verilmediğinde aleyhte olan iddiaları reddedildiği varsayılır; ancak dava takip edilmemiş ise mahkemeye delil göstermek ve karşı tarafın gösterdiği delillere cevap vermek başta olmak üzere, pek çok hakkınızdan vazgeçmiş olursunuz. İcra dairelerinden gelen “ödeme emri” gibi tebligatları aldıktan sonra hiç bir şey yapmamanız ise çeşitli hak kayıplarına yol açabilir. Tebliğ evrakının muhatabına tebliğ edilip edilmediği ile tebliğ şeklini gösteren ve düzenleyen merciye geri gönderilen tebliğ evrakı parçasıdır.

Elektronik Tebligat İşlemi

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır. Diğer bir deyişle vergi dairenizden artık fiziksel olarak posta almayacaksınız demek oluyor. Size tebliğ edilecek her bilginin elektronik ortamda iletilmesi anlamına geliyor.

Esas Numara Nedir?

Mahkemeler işlerini düzenli bir şekilde yürütebilmek için her dosyaya ayrı bir numara verir. Bu numaraya esas numarası denir ve “E:” şeklinde kısaca yazılır. Esas numarasının mantığı şu şekildedir. İlk bölüm davanın açıldığı yılı, ikinci bölümü ise o yıl içinde açılan kaçıncı dava olduğunu gösterir: “E: 2008/75” veya “E: 08/75” şeklinde yazılır. Her mahkeme ayrı numara verdiği için dosyalar Mahkeme adı ile birlikte anılır. Örneğin; İzmir Ağır Ceza Mahkemesi E:08/75.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir