İdare Hukukunda Çatışma ve Stratejiler

İdare hukuku bir savaş yeridir ancak aynı zamanda idari hukuk problemleri de çözer. En önemli sorun şudur: İktidar çatışması nedeniyle idari hukuk karmaşık savaş alanına neden neden olmaktadır. Giulio Napolitano‘ya göre üç grup aktörün idari yasada büyük bir gücü vardır: Çoklu siyasi, kurumsal ve ekonomik aktörler. Bunların hepsi birbiriyle çatışmaktadır. Mücadele ederler, etkileşim kurar ve pazarlık yaparlar. Buna ek olarak, etkileşim oyunu da ciddi önem arz etmektedir. Yapılan tüm eylemler başka bir eylemi etkilemektedir. Tüm taraflar dişli bir çark gibi diğerlerine cevap vermektedirler. Bütün bunlardan dolayı, çatışmadan idari alanda da bahsetmek gerekir. Üç temel zorluk vardır: Siyasi, enstitüsel ve ekonomik. Her şeyden önce, kamu yönetimi parlamentolara bağımlı oldukları için siyasi çıkarları birleşmek gerekmektedir. Birçok ülkede, özellikle parlamenter demokrasilerde, siyasi nüfuz, tutarlı ve bir şekilde ortaklaşa yasama ve yürütme dallarında uygulanmaktadır (Napolitano, 2014). Bölünmüş bir hükümet sistemi içinde gerçekleşen iki durum vardır. Örneğin; Birleşik Devletler, kongre ve cumhurbaşkanı farklı vizyona sahiptirler. Bu, idare hukukundaki ilk çatışmaların türü için bir başlangıç ​​noktasıdır. Geçmişte, ABD kongresi idare hukukunun temel kuralları için temel bir role sahiptir.

Avrupa ülkeleri (Almanya, İtalya, İspanya da dahil olmak üzere), başkanlık idari sisteminin aşırı gücüne tepki olarak idari işlem yasası farklıdır. Zaman geçtikçe, kongrenin daha güçlü bir gücü var olmuştur; birkaç cihazın geleceğe yönelik hareketi kanalize etmeleri ve izlemeleri emredilmektedir. Ayrıca, “Desteyi belirli grup lehine istiflemek” önemli bir cümledir, çünkü bir karar verdiler. Maliyet Fayda Analizi (1981) bir dönüm noktasını temsil etmiştir. Sonuç, politik kararların ajanslardan Beyaz Saray’a taşınmasıdır. Parlamento sisteminde, büroda hükümet ve parlamentonun çoğunluğu zorlukları azaltmakta ancak yakın tarihli parlamentolar güçlerini geri almak istemektedirler. Siyasi çatışmalara ek olarak, ikinci meydan okuma zorluğu kurumsal çatışmalardır. Ulusötesi bağlamdan sonra ulusal yönetim, küresel uygulamayı, uluslararası veya makro-bölgesel eylemleri içermektedir. Çok kutuplu sistem bu çatışmayı yaratır. Ulusötesi politikalar, anlaşmalar artarken öte yandan bu politikalar uluslarüstü düzeyde ulusal uygulamalarını olumsuz yönde etkilemez. Kurumsal çatışmaların önemli bir örneği vardır.

Telekomünikasyonun serbestleştirilmesi iç pazar çerçevesinde önemli politikalardan biridir. AB, ulusal düzeyde varolan münhasır ve özel hakları durdurmak ve ülkelerdeki duvarları yok etmek istemektedir. Sonuçta, bunun yeterli olmadığını iddia ediyorlar, ulusal ortak kuralların etkili ve uyumlu bir şekilde uygulanması, başarılı liberalizasyon politikası için en etkili maddeden biridir. Sonuç olarak telekomünikasyon tamamen bağımsız değildir. Yönetici ve diğer hükümet organlarıyla düzenleyici güç onlar tarafından paylaşılmıştır. Makaleye göre üçüncü meydan okuma türü, ekonomik çatışmalardır. Piyasayı düzenleyen ajanslar ve yetkililer, farklı menfaat sahipleri arasında ekonomik çatışmalar yaratmak zorundadır. Mevcut operatörler ile yeni gelenler arasında, işletmeler ve tüketiciler en çok karşılaşılan ekonomik çatışmalardır. Aynı zamanda potansiyel yaklaşımlar da önemlidir. Çünkü bu ilk güç, ikinci koalisyon kapasitesi üçüncü maliyet tahsisi ile ilgili olarak meydan okumaktadır. Her şeyden önce idare yetkisinde çatışmayı yok etmek için, yönetme yetkisi duygusal yoludur. Karar verme ortamı yaratmak gelecekteki kararlar için önemlidir. Birçok anayasa, parlamentolar için idari yapı ve prosedürlerin genel düzenlemelerini kabul etmeye yetkilidir. Buradaki paradox, yöneticinin idareyi elinde tuttuğu yönündedir. Uluslararası anlaşma imzalanırsa veya uluslarüstü düzeyde disiplin kabul edilirse, bu durum yok edilebilir. Bu yüzden, parlamentoların rolünü azaltmak için bu yol yararlı olabilir. Bu şekilde kabul edilmezse, yöneticiler genelde bir kural hazırlama ve yasal düzene girme konusunda güçlü güç sahibi olurlar. Bu davada ulusal düzeyde siyasal aktörler önemli bir role sahiptir. Onlar, Uluslarüstü kurumlara iktidarın devri stratejisini takip etmektedir. Ayrıca politik aktörler, ekonomik aktörler de kural koyma yetkisine sahip olmakla ilgilenebilir. Aynı zamanda uluslararası veya uluslarüstü organların standart belirleme yetkilerini istemektedirler. Tüm bunlar, çıkar gruplarının ulusal düzeyde uygulama ajanslarının önemli düzenlemelerini ve idari hukuk özelliklerini etkileyebildiğini göstermektedir.

Hiçbir aktör idari hukuk mücadelesini kendiliğinden kazanamaz (Napolitano, G.2014). Ekonomik, siyasi ve kurumsal aktörler kendi içinde koalisyon kurmaktadırar. Bence bu kontrol alanı oluşturuyor ve üç güç grubunu dengelemektedir. Hak ve menfaatlerini koruyan çıkar grupları, siyasi ilkelerin bürokratik davranışı gözetlemesine yardımcı olacaktır. Üçlü koalisyonların hayati önemi vardır. Son olası yaklaşım maliyet tahsisidir. İdare hukuku için mücadele çok masraflıdır. Özellikle siyasi alanda maliyet, işlem maliyetleri ve ortak dezavantajlar nedeniyle çok yüksektir. Ve siyasi alanda başarı, kimin daha iyi yatırım yaptıklarına, maliyetleri içselleştirmeye veya diğer aktörlere aktarmaya bağlıdır.

Özetle, idare hukukunun politik, kurumsal ve ekonomik açıdan çatışması vardır. Öte yandan, bu zorluklar için üç temel yaklaşım vardır: Görev gücü, koalisyon kapasitesi ve maliyet tahsisi. İdare hukuku bir savaş alanına sahiptir ve bu alan çok karmaşıktır çünkü güçlü gruplar vardır ve bu grupların tümü bu alandaki gücünü istemektedir. Fakat idare hukuku sadece çatışmaların değil, değerler, ilke ve haklara sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir