Hava Araçları Sigorta Yönetmeliği

Hazine Müsteşarlığı tarafından 27.07.2017 tarihinde ve 30136 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan hava araçları sigorta yönetmeliği; hava araçları için yolcu, bagaj, yük ve posta gibi durumlar adına yürürlüğe girmiştir.

Taşıyıcının Sorumlulukları

Hava araçlarında taşımayı sağlayacak olan taşıyıcıların ciddi sorumlulukları vardır. Taşıyıcıları sorumlulukları şunlar olmaktadır;

  • Yolcunun ölümü veya herhangi bir bedensel zarara uğramasına neden olan ve hava aracında veya biniş yahut iniş esnasında meydana gelen kazalardan
  • Oluşabilecek olan bu kazalar esnasında bagaj, yük veya postanın taşıma esnasında, hava aracında, havaalanında veya havaalanı dışına inilmesi durumunda, muhafaza ve nezareti altında bulunduğu süre içinde kaybı veya zarara uğramasından
  • Yolcu, bagaj, yük ve posta taşımasında yaşanan gecikme dolayısı ile uğranılan zarardan sorumludur.

Sigorta Yaptırma Yükümlülüğü Nedir?

Taşıyıcının sorumlu olduğu durumlardan farklı olarak; terör, savaş, uçak kaçırma, sabotaj, halk hareketi riskleri, kanun dışı el koyma gibi durumları da teminat altına alan bir mali sorumluluk sigortası yaptırılmalıdır. Yapılan her uçuşta geçerli bir sigorta poliçesi bulundurmak ve bu durumun sürekliliğini sağlamak taşıyıcının görevleri arasında yer almaktadır. Eğer bu yükümlülükler yerine getirilmez ise taşıyıcı uçuş yapamaz. Hava aracında sigorta poliçesini bulundurmak zorundadır. Taşıyıcı, sigorta poliçesinin bir örneğini ya da sigorta sözleşmesinin mevcudiyetini gösteren, yetkililerce imzalanmış bir belgeyi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne ibraz ile yükümlüdür.

Bu yönetmelik sadece taşıyıcı adına değil aynı zamanda sigortacıya da bazı yükümlülükler getirmiştir. Sigortacının yükümlülüğü bildirim yükümlülüğüdür. Sigorta şirketi taşıyıcının sigorta poliçesini sonlandırdığı bilgisini derhal Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlüdür. Sigorta yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da getirmediği tespit edilmiş olan hava araçları Türk hava sahasında uçuş yapamaz. Sigorta yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen hava aracının Türk hava sahasını kullanmasına, havaalanlarına inişine ve uçuş halinde bulunmayan hava araçlarının kalkışına izin verilmemektedir.

Hasar İhbarı Nasıl Olmalıdır?

Yolcu bagajının veya yükün, teslim almaya yetkili kişi tarafından itiraz edilmeksizin kabul edilmesi, taşıma belgesine uygun, iyi durumda teslimin gerçekleştiği anlamına gelmektedir. Hasar ve kayıp durumunda ise, bagaj ya da yükü teslim almaya gelen yetkili kişi tarafından durumun öğrenilmesinden itibaren yolcu bagajları için en geç yedi gün; yük için ise en geç on dört gün içerisinde taşıyıcıya hasar ihbarında bulunması gerekmektedir.

Teminat Hakları

Teminat durumlarında para birimi olarak IMF’nin para birimi olarak bilinen ve Özel Çekme Hakkı olarak da tanımlanan SDR para birimi kullanılır. SDR’nin Türk Lirası cinsinden değerlerine Türkiye Merkez Bankası’nın internet sitesinden ulaşılabilmektedir.  Bazı durumlardaki teminatlar şu şekildedir;

  • Yolcunun ölümü ya da yaralanması ile sonuçlanan durumlarda taşıyıcının asgari sigorta yükümlülüğü her yolcu başına 250.000 SDR’dir.
  • Ticari olmayan ve azami kalkış ağırlığı 2.700 kg’dan daha az olan hava araçlarıyla yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari sigorta teminatı 113.100 SDR’dir.

Teminat işlemleri adına uzman avukatlar ile görüşmek ve işbirliği yapmak kişi açısından iyi bir durum olabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir