Boşanma Davasında Korunma Kararı

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu boşanmanın sebeplerini özel ve genel olacak şekilde düzenlemiştir. Özel sebepler içerisinde bulunan eşlerden birinin akıl sağlığını kaybetmesi, zina, haysiyetsiz yaşam, şantaj, tehdit ve darp gibi nedenler sayılmaktadır. Genel bir sebep olarak da, evlilik birliğinin temelden sarsılmasından söz edilmektedir. Tehdit gören eş, boşanma davası açarak, derhal eşinden boşanabilmektedir. Aynı zamanda eş, dayak, tehdit gibi nedenlerden dolayı boşanma davası öncesinde ve o süreç içerisinde boşanma davası koruma talep edebilmektedir. Bu tür durumlarda hakim boşanma davasında koruma kararı verebilmektedir.

Korunma Kararı Nedir, Neden Verilir?

Şiddet, eşlerden birisinin fiziksel, ruhsal, cinsel, psikolojik ya da ekonomik açıdan zarar görmesini sağlayan nedenler veya zarar görmesi muhtemel sebeplerdir. Kişi şiddet nedeniyle özgürlük haklarını kullanamaz veya bu hakları kısmı olarak kısıtlanır. İster kamusal alanda olsun isterse özel evinizde olsun fiziksel veya ruhsal bir şiddete, hakarete maruz kalınması halinde koruma talebinde bulunulabilmektedir. Boşanma davası koruma kararı alabilmek için bu konuda şiddete maruz kalan eş bu şekilde bir talepte bulunabilmektedir. Şiddete maruz kalan evli eşlerin veya boşanma durumunda olan eşlerin, evlilik dışı bir arada yaşayan şahısların koruma talep etme hakkı vardır. Bu durumlar karşısında verilebilecek olan karar ve yetkiler;

 • Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
 • Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması, müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi istenebilir.
 • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması istenebilir.
 • Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde kurulması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
 • Gerekli görülmesi halinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
 • Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine karar verilebilir.
 • Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
 • Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
 • Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.
 • Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanmasına karar verilebilir.
 • Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

Karar Nasıl Alınır?

Eşin korunmaya alınması için yapılacak olan işlemlerde polis ve savcılık arasındaki iletişim beklenilmeden de, dayak yiyen eş, aile mahkemelerine başvurarak koruma talep edebilmektedir. Eğer eş, boşanma esnasında tehdit ve şantajlardan dolayı ruhsal açıdan zarar görüyorsa, hakimden yine koruma talep edebilmektedir. Bu sayede, yazılı bir tebligatla kusurlu olan eşe imzalatılan belgeden sonra koruma talep yürürlüğe gitmiş olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir