Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası, Aile mahkemesine verilecek boşanma dilekçesi ile açılır.

Dilekçeyi boşanmak isteyen eş yani davacı ya davalının ikamet yeri mahkemesinde ya da eşlerin son birlikte oturdukları yerleşim yeri mahkemesine vermelidir. Boşanma dilekçesine kanunda belirtilen zorunlu unsurların yanında boşanma nedenleri yazılacaktır. Zorunlu unsurlar ise, davacı ve davalı taraf ve adresler ile dilekçenin konu ve sonuç kısmı gibi unsurlardır. Zorunlu unsurlara uyulmaz ise dava açıldıktan sonra reddedilirse yeni bir dava açmak için 3 yıl gibi bir süre beklenmesi gerekebilir.

Dilekçe hazırlandıktan sonra ekine deliller eklendikten sonra harç ve masrafları yatırılır ve tevzi bürosu ya da nöbetçi mahkemeye teslim edilir. Avukat İlyas Candaroğlu dava açmak için avukat tutmak zorunlu olmasa da hak kaybına neden olmamak için avukat eşliğinde hareket edilmesinin faydalı olacağı görüşündedir.

Dava dilekçesinde tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi manevi tazminat , yahut velayet vs.. gibi taleplerin birinin eksik olması talebin genişletilmesi yasağı gereği bir daha ileri sürülemez. Bu da hak kayıplarına yol açar. Boşanma Davası açıldıktan sonra mahkemeye sunulan dilekçe ve duruşma günü davalı tarafa tebliğ edilmek üzere postaya verilir. Dilekçeyi alan taraf davaya cevap verebileceği gibi karşı dava da açabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir