Banka Dosya Masrafı Nasıl İade Alınır?

Banka Dosya Masrafı iade almak için iki yol bulunmaktadır. Birincisi Tüketici Hakem Heyetine başvuru yolu, diğeri ise rakam itibariyle Tüketici Hakem Heyeti sınırını aşan bedellerde Tüketici Mahkemesine dava açma yoludur.

Birinci yolda başvuru dilekçe örneği Tüketici Hakem Heyetlerinde de maktu olarak bulunmaktadır ve herhangi bir masraf ödenmemektedir. Dilekçeyi doldururken dikkat edilmesi gereken husus bilgilerin eksik doldurulmaması ve belgelerin tam olmasıdır. Bu yolla başvurmadan önce başvuru tarihi öncesi son 10 yıl içerisinde Banka dosya masrafı kesintilerin neler olduğu tespit edilmeli, dekont, döküm vs. gibi evraklar hazır olmalıdır.

İkinci yolda ise Tüketici Mahkemesine dava açılacağından Av. İlyas Candaroğlu işlemlerin zamanında ve eksiksiz takibi için bir hukukçudan destek almanın yararlı olacağının ödemini vurgulamaktadır. Banka Dosya Masrafı İadesi İçin Tüketici Mahkemesi’nde açılan davalar harca tabi olmayıp posta ve sair masraflar için Gider Avansı olarak adlandırılan bedel Mahkeme veznesine depo edilmektedir. Mahkeme taktir ettiğinde Banka Dosya Masrafının tespiti için Bilirkişi incelemesine başvurulacağından ilerleyen aşamalarda bu ücret te mahkemeye ödenecektir. Yatırılan gider avansı ve diğer masraflar dava sonunda kazanılması halinde bankadan geri alınmaktadır. Banka Dosya Masrafı iadesi için davanın açılması yeterli olmayıp sonuna kadar takip edilerek duruşmalara katılma zorunluğu bulunmaktadır. Duruşmalara katılmama halinde dava düşeceğinden yapılan masraflar geri alınamayarak karşı tarafa vekalet ücreti ödenmesi kararı çıkacaktır.

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir