İdare Hukukunda Çatışma ve Stratejiler

İdare Hukukunda Çatışma ve Stratejiler

İdare hukuku bir savaş yeridir ancak aynı zamanda idari hukuk problemleri de çözer. En önemli sorun şudur: İktidar çatışması nedeniyle idari hukuk karmaşık savaş alanına neden neden olmaktadır. Giulio Napolitano’ya göre üç grup aktörün idari yasada büyük bir gücü vardır: Çoklu siyasi, kurumsal ve ekonomik aktörler. Bunların hepsi birbiriyle çatışmaktadır. Mücadele ederler, etkileşim kurar ve…

Patentleme Süreci

Buluşu temsil eden belgelere patent denilmiştir. Endüstride üretimin gelişmesi ile patentlerin önemi günden düne artış göstermektedir. Patent hakkı, buluşu yapan kişiye büyük ayrıcalıklar sağlamaktadır. Kişinin…

Patent Başvurusu Hazırlanması

Buluşu temsil eden belgelere patent adı verilmektedir. Endüstrinin gelişmesi ile bu belgelere oldukça ihtiyaç duyulmuştur. Patent sahibinin izni olmadan buluşun üretiminin, kullanımının ve satımının gerçekleşmesi…

Rekabet Hukuku Kaynakları

Rekabet, mal ve hizmet piyasalarında girişimler arasında daha rahat olarak ekonomik kararlar verebilmesini sağlayan bir yarıştır. Rekabet kavramı piyasa ekonomilerinin temelini oluşturmaktadır. Pazar ekonomisinde müşteriler…